Motivatie

Ik heb mijn opleiding aan de Alexander Techniek Academie te Brecht afgerond in 2015 en heb sindsdien heel wat ervaring opgebouwd, zowel in het geven van workshops als het geven van individuele lessen.

Ik meen dat Alexander Techniek (AT) een mooie aanvulling kan zijn voor iedereen.

AT is een preventieve leermethode die ervan uitgaat dat de mens een psycho-fysieke eenheid is.

Elke fysieke, mentale of spirituele ervaring wordt vertaald naar een spiertonus.

AT onderzoekt welke van deze spiertonussen een optimaal functioneren verhindert en geeft de leerling de kans om een andere reactie te kiezen, die meer in overeenstemming staat met de biologisch/mechanische opbouw van een menselijk lichaam.

Enkele voordelen hiervan zijn het ervaren van vrijheid van lichaam en geest, het verwerven van een betere lichaamscoördinatie en het kunnen loslaten van dwingende gedachten.


Zoals gezegd is AT waardevol voor een breed en divers publiek. Professionals die hun lichaam als werkinstrument inzetten (zoals muzikanten, yogi, dansers, acteurs), mensen die door verkeerd gebruik van het lichaam chronische pijnklachten hebben en iedereen die wil blijven groeien en evolueren.

Kortom, ik geloof dat AT aan de basis ligt van een optimaal functioneren van het menselijk lichaam met een positieve impact op het psychisch welbevinden. Dit kan de start zijn van een zelfversterkende opwaartse spiraal.